'

'
Föreningen Gamla Bjuf

Sjukhusvägen 20 (Gamla Sjukhuset)
Årsmöte den 8/2 2023 kl. 14:00.

Öppet Hus !

Första Lördagen i månaden kockan 10 - 13.

(februari - december)
Stöd vår förening bli medlem !

Medlemsavgift 150 kronor per år/medlem.

Bankgiro 332-9828

Swish  076 1481991