Föreningen


I september 1983 satt Lars Håkansson (präst) och Ronny Persson (anställd på pastorsexpeditionen) och pratade om kyrkans historia. De diskuterade också om hur Bjuv sett ut förr och nu. Eftersom de var ganska säkra på att Bjuvs hembygdshistoria nog intresserade en hel del av Bjuvs invånare och även utflyttade, beslöt de sig för att starta en hembygdcirkel. Cirklen startade den 6 okt. 1983 oc hbestod av 7-8 deltagare, som träffades varannan torsdag med studier inom olika teman rörande hembygden. Foton insamlades och dokomenterades. Judith Rydberg och Viola Lundström var ett par av deltagarna, som hade stora kunskaper om Bjuv från förr.


Efter knappt ett år tog man i cirkelgruppen beslut om att utöka det hela genom att strta en förening och så den 20 september 1984 gick startskottet för Föreningen Gamla Bjud pch det blev en "flygande start" enligt HD:s söndagstidning den 23 sept. Inte mindre än 27 medlemmar anslöts direkt. En interimsstyrelse bildades bestående av Lars Håkansson ordf., Bengt Thomasson v. ordf., Ronny Persson kassör, Viola Lundström sekr. och Åke Hagberg ledamot.


Många "bjuvsingar" och "bjuvsbor" strömmade till föreningens möten, där deltagarna delades upp i olika intressegrupper, som forskade efter det Bjuv som varit inom hantverk, affärer, järnväg, skolväsendet, "Plassen", m.m.. Olika sammankomster med bl.a underhållning och föredrag anordnades. Här kan bl.a nämnas att Gösta "polis" Nilsson, som också väckte tanken på att återupprätta Tivoliparken, vilken under många år blev Åke Hagbergs skötebarn. Hagberg som också flitigt dokumenterade med videokamera allt som hände i Bjuv. Bland övriga anlitade föredragshållare kan nämnas Jan-Öjvind Swahn.


En annan välbesökt begivenhet, som anordnades, var torsdagarna på "Plassen", en succé som samlade mycket folk från när och fjärran. Blev en slags hemvändardag. Hjalmar Lindkvist jr. invigde den första torsdagen (1987) med tal inför tusentalet besökare. En tillfällig återblick till revyernas tid i Bjuv. "Bjuviga tider", med gamla revysketcher och de gamla revyrävarna, var ett annat uppskattat arrangemang


År 2009 firade Föreningen Gamla BJuf sitt 25-årsjubeleum, vilket visar att det Lasse och Ronny en gång trodde på var helt rätt.


Styrelsen / Måndagsgruppen


Måndagsgruppen skapade vi för att behålla Bjufs historia. Under måndagarna kommer vi samman för att scanna in gamla foton, texter och liknande för att arkivera dem.


Såklart är måndagsgruppen till för alla och vi uppskattar

 mottagning av gamla foton och liknande för avskanning.


Måndagsgruppen äger rum på måndagar mellan 9 - 12

på Gamla Sjukhuset  Sjukhusvägen 20 ,.och närvarnade består av nedanstående:


Marita Hjärpe - Ordförande

Gunnar Renner -V. Ordförande

Hans Hjärpe - Kassör

Lars Nilsson- Sekreterare

Agneta Nilsson - Ledamot

Vakant - Ersättare

Hasse Pettersson - Revisor

Anna Eriksson

Hans Åke Svensson


Välkommna!